STEPINI

Balansēšana starp ēku kā objektu vidē ar intravertu telpisko struktūru un objektu, kurš veido starpzonu uz iekštelpas / ārtelpas robežas.