STRIPE.png

For us architecture is a way to record the ideas and visions. Our study is not limited by the reality, though the results obtained define methods for creating real, concept driven design. Facing the unknown gives a potential to respond afterwards, extraordinary improving the usual environment.

Mums arhitektūra ir platforma ideju un vīziju fiksēšanai. Izpēte netiek ierobežota ar realitāti, taču iegūtie rezultāti definē metodes reāla dizaina radīšanai. Ļaujamies nezināmajam, lai spētu reaģēt, neordināri uzlabojot ierasto vidi.

SPOT TEAM

Architecture Design:

Andris Dzenis | Director/Co-founder  | +371 2647 7747 | dzenis@spotarchitects.com

Reinis Saliņš | Partner/Co-founder | +371 2933 3418 | salins@spotarchitects.com

Inese Pavlova MArch Dipl Arch | Architect | +371 2929 8046 | inese@spotarchitects.com

Igors Malovickis | Architect | igors@spotarchitects.com

Lucija Ernštreite | Architect

ASSOCIATE:

Rudolfs Dainis Šmits MATS BArch Dipl Arch | Design Manager | +371 2951 5554 | rudolfsdainissmits@gmail.com

Jēkabs Januševskis | Structural engineer | +371 2201 6621 | jekabs.janusevskis@gmail.com

Rajiv Tomar | Representative South East Asia Region | +91 98100 38037