For us architecture is a way to record the ideas and visions. Our study is not limited by the reality, though the results obtained define methods for creating real, concept driven design. Facing the unknown gives a potential to respond afterwards, extraordinary improving the usual environment.

Mums arhitektūra ir platforma ideju un vīziju fiksēšanai. Izpēte netiek ierobežota ar realitāti, taču iegūtie rezultāti definē metodes reāla dizaina radīšanai. Ļaujamies nezināmajam, lai spētu reaģēt, neordināri uzlabojot ierasto vidi.