STRIPE.png

For us architecture is a way to record the ideas and visions. Our study is not limited by the reality, though the results obtained define methods for creating real, concept driven design. Facing the unknown gives a potential to respond afterwards, extraordinary improving the usual environment.

Mums arhitektūra ir platforma ideju un vīziju fiksēšanai. Izpēte netiek ierobežota ar realitāti, taču iegūtie rezultāti definē metodes reāla dizaina radīšanai. Ļaujamies nezināmajam, lai spētu reaģēt, neordināri uzlabojot ierasto vidi.

SPOT TEAM

Architecture Design:

Reinis Saliņš | Architect | +371 2933 3418 | salins@spotarchitects.com

Andris Dzenis | Architect  | +371 2647 7747 | dzenis@spotarchitects.com

Anita Apele | Architect | apele@spotarchitects.com

Igors Malovickis | Architect | igors@spotarchitects.com

Lucija Ernštreite | Architect

PARTNERS:

Rajiv Tomar | Representative South East Asia Region | +91 98100 38037

Jēkabs Januševskis | Structural engineer | +371 2201 6621 | jekabs.janusevskis@gmail.com